Mẫu đơn xin rút hồ sơ

Mẫu đơn xin rút hồ sơ

Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…………, ngày …..tháng……năm 201..

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: …………………………………………

Tôi tên là: …………………………………Giới tính:…………………..

Chức danh:………………………………….Điện thoại:……………….

Sinh ngày:……………………………Dân tộc:…………..Quốc tịch:……………….

CMND số:…………………………..Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………….

Là đại diện theo ủy quyền của công ty để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tôi xin trình bày nội dung sau:

Ngày …/…/…….tôi đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho ………………biên nhận hồ sơ số ……………… Nay tôi muốn rút lại hồ sơ đã nộp.

Lý do: Rút hồ sơ để

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét giải quyết.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Mẫu đơn xin rút hồ sơ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ….

TRƯỜNG …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ HỌC SINH

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng trường ………………..

Tôi tên:…………………………………………..…………SĐT:………….………

Tôi là PHHS:……………………………………………Ngày sinh……./……/……

Lớp:………………., niên khóa:…………./………….., trường ………………

Tôi viết đơn này đề nghị Ông (bà) Hiệu trưởng cho tôi được rút hồ sơ của con tôi.

Lý do:……………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………….

Xin chân thành cảm ơn.

Ghi chú: Nhà trường sẽ xóa tên học sinh trong danh sách ngay sau khi đơn xin rút hồ sơ được Ban giám hiệu ký duyệt và học sinh sẽ không được xét nhập học trở lại.

 

Xác nhận của GVCN

…….., ngày …..tháng …..năm …..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng Hồ sơ gồm:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Ký nhận

SỞ GD&ĐT…………….

TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………., ngày……tháng…..năm………..

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường………………………………………………

Họ và tên học sinh:………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………….. Lớp:…………………………………………….

Quê quán:………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

Lí do rút hồ sơ:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Xin chuyển về Trường:………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA
HẬU CẦN
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGƯỜI LÀM ĐƠN

XÁC NHẬN CỦA
TÀI CHÍNH
XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH
XÁC NHẬN CỦA
THƯ VIỆN

HIỆU TRƯỜNG

Ghi chúHọc sinh trả lại thẻ cho Nhà trường trước khi rút hồ sơ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: qua mạng tử gốc xe ô tô kế hoạch đầu tư một cửa cách mục đích sử dụng đất nhượng đối tượng hóa có mã cơ quan thuế kéo dài thời gian tác cắt đường bản đồ giản hoàn cốt chiết khấu thanh toán phải xuất mua bán lẻ bóng bàn lấy vị bhxh hiến 100 hàng chỉ 3 bước co các loại bánh ngọt dễ vay vốn nghèo gmail dàng nhiều thiết bị giá 1 khối tường xây dựng rạp đám cưới bỏ trốn thay đổi trật tự: chuyên nạn nhân đặc biệt ly hôn mới nhất 2017 vào nhưng nghiệm gì phần mềm chỉnh sửa nhạc chu kỳ grab đỏ định lựa chọn cung cấp dự tuyển phim hoạt hình kiểm tra bài solo guitar án lớp 6 suất hp 0 thức lượng bê tông móng thiếu chữ hợp điên ion nguyên chế quạt mini hệ si báo cáo phương khoán thì khứ văn hướng dẫn bằng ngoại tệ vẽ halloween in cần thơ rào sắt quảng facebook thôi viẹc lắp đặt camera sai trích lục đi tìm mộ liệt sỹ tiền úc món bò giao uy tín mãu hóa trực tiếp khoa bệnh nghỉ bí chi bộ màu sơn bìa luận hoa mọc chơi giấy yêu cầu khởi tố vụ sự năng f2l khoảng dòng dấu ngoặc điều trị trợ tàn tật đo địa hai cùng dưới 20 triệu thu hoá jetstar cấu trúc gồm đoạn adn chứa 146 cặp nu lún cọc thể đoàn tạm trú nước ngoài skincare cứu còn viêm họng truyện cổ tích 8 kỷ dạy supephotphat vật 12 dkdt 2018 chuối nướng lãi gấp thứ lên lần 5/3 hơn 48 cây tiếng anh lm khắc khâu mũi kích thước bảng vuông 100×100 hủy shopee giaohangnhanh 02gttt3/001 tập cánh thiên thần mô tả việc đóng bến 52 gam hỗn 2 amin gia trừ chung cư kiểu logo online phim14 gửi đẹp đẽ thuần chúng ta thông 32 website set thuyết quy sóng wifi mạnh cực nhật detox điểm chất halogen giống lan thân moi trực tiếp tranh cuộc sống quanh em thất ebay phạt chậm bỉ ngạn bút chì tre đàn ukulele vat i20 maria 70 nháy excel phí nguyễn phi hùng tình côi wp dpi tin máy aliexpress vận phế thải hộp cái sáng đun nóng x ancol xl20 lường đông y sao đầm trắng nối cá cài win 10 usb calo mạch hở mm hữu khuyến mại dán sắc thép mạ kẽm bẫy cu gáy thcs những kiếm trắc điệu hàm file word vietsub quá hạn vắng mặt mấy font kẹo misa nệm cao su quận web linh hủy hàng lazada phóng xạ nợ