Mẫu hợp đồng trích thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

———–o0o————-

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG

Hôm nay, ngày      tháng       năm 20…..tại địa điểm:…………………………………

…………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG           

Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm……………………

CMTND số……………………Do……………Cấp ngày…..tháng.….năm…….….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau đây gọi tắt là bên A

ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG

Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm…………………….

CMTND số……………………Do…………..Cấp ngày…..tháng.….năm…….….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………….………………………………..

………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………..

Sau đây gọi tắt là bên B

Sau khi đã bàn bạc một cách kỹ lưỡng hai bên đều nhất trí đi đến thống nhất với các điều khoản sau:

Điều 1: Lý do trích thưởng

Bên B thay mặt Bên A tìm cho Bên A một lô đất có diện tích:  1500m2 – 2000m2, nay Bên B đã tìm được cho Bên A lô đất 4.6 – NO tuyến đường Láng Hạ – Thanh Xuân (đường Lê Văn Lương), phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội phù hợp với yêu cầu của Bên A.

Lô đất có đặc điểm như sau:

+ Diện tích lô đất: 1.573m2

+ Ranh giới lô đất:

–         Phía Đông Bắc: giáp phố Hoàng Ngân (đường 361 cũ)

–         Phía Tây Nam: giáp đường nhánh đường Lê Văn lương

–         Phía Đông Nam: giáp khu dân cư cụm chùa

–         Phía Tây Bắc: giáp đường Lê Văn Lương

 

Điều 2: Điều kiện trích thưởng và hình thức trích thưởng

  1. Điều kiện trích thưởng

–         Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B sau khi Bên A đã tiếp xúc với chủ dự án hoặc đại diện của chủ dự án lô đất trên.

–         Giá cả cũng như cách thức chuyển nhượng lô đất trên do Bên A tự thỏa thuận với chủ dự án hoặc đại diện chủ dự án của lô đất trên.

–         Giữa Bên A và đại chủ dự án hoặc đại diện của chủ dự án lô đất trên đã tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng (hoặc các hình thức tương tự) đồng thời Bên A đã giao cho chủ dự án hoặc đại diện của chủ dự án lô đất trên số tiền lớn hơn 30% tổng giá trị hợp đồng của lô đất.

  1. Hình thức trích thưởng

–         Trích thưởng bằng tiền mặt ( Việt Nam đồng)

–         Số tiền trích thưởng là: 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng chẵn)

–         Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B sau khi thỏa mãn như điều kiện trên (Điều 2 khoản a).

 

Điều 3Cam kết của hai bên

  1. Cam kết của bên A

–         Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.

–         Trích thưởng cho Bên B đúng và đủ số tiền (ở điều 2)

–         Việc trích thưởng là do Bên A tự nguyện.

  1. Cam kết của bên B.

–         Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.

 

Điều 4Ký kết

Hai bên đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, cùng nhất trí ký vào để làm bằng chứng, hợp đồng được lập thành 02 bản chính, mỗi bản gồm 02 trang, mỗi bên giữ 01 bản đều và đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG

                  (Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG

                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Tag: Mẫu hợp đồng trích thưởng