Quy định về việc góp vốn thành lập công ty

Quy định về việc góp vốn thành lập công ty

Luật Ngô Gia có nhận được một số câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật doanh nghiệp về việc góp vốn thành lập công ty. Qua bài viết này Luật Ngô Gia xin trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề góp vốn thành lập công ty.

 1. Công chức, viên chức có được góp vốn thành lập công ty không ?

Theo quy định của khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2015 thì công chức, viên chức thuộc đối tượng cấm tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Do đó, công chức, viên chức lưu ý quy định này.

 1. Điều kiện góp vốn thành lập công ty ?
 • Thành viên góp vốn không thuộc đối tượng cấm tham gia góp vốn thành lập và quản lý doanh nghiệp;
 • Tài sản góp vốn phải đúng quy định của pháp luật
 • Thành viên góp vốn phải góp vốn đúng thời hạn đã cam kết và trong thời hạn góp vốn theo quy định ( thời hạn góp vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
 1. Loại tài sản góp vốn là gì ?

Tài sản góp vốn có thể là tiền mặt hoặc tài sản khác như vàng, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ….

 1. Hợp đồng thỏa thuận góp vốn ?

Khi thành lập công ty, các thành viên góp vốn có thể làm hợp đồng thỏa thuận về việc góp vốn thành lập công ty. Mẫu biên bản hay hợp đồng này không bắt buộc, tuy nhiên các thành viên góp vốn có thể làm hợp đồng hay biên bản về vấn đề góp vốn thành lập công ty.

 1. Có ba hoặc bốn cá nhân nên thành lập công ty gì ?
 • Theo quy định thì công ty tnhh 2 thành viên trở lên có ít nhất từ 02 thành viên góp vốn trở lên, số lượng thành viên không quá 50.
 • Công ty hợp danh có 2 thành viên hợp danh trở lên cùng góp vốn thành lập công ty. Ngoài thành viên hợp danh, công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn.
 • Công ty cổ phần có ít nhất 03 cổ đông trở lên cùng góp vốn thành lập công ty cổ phần

Như vậy, nếu có từ ba hoặc bốn cá nhân cùng góp vốn thành lập công ty thì có thể lựa chọn một trong ba loại hình doanh nghiệp nêu trên.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Quý khách đang có kế hoạch, đề án thành lập công ty nhưng chưa biết cách thành lập một công ty mới như thế nào và muốn được tư vấn, chia sẻ các quy định về thành lập công ty. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh. Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ thành lập công ty uy tín. Hãy liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn và báo chi phí cụ thể về các gói dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi.

0934562586