Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Bảo Hiểm. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Bảo Hiểm mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Bảo Hiểm ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Bảo Hiểm

Công ty Bảo Hiểm trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

K : HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

Mã ngành nghề của công ty Bảo Hiểm

65 – Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

651 – Bảo hiểm

6511 – 65110 – Bảo hiểm nhân thọ

6512 – 65120 – Bảo hiểm phi nhân thọ

6513 – Bảo hiểm sức khỏe

65131 – Bảo hiểm y tế

65139 – Bảo hiểm sức khỏe khác

652 – 6520 – 65200 – Tái bảo hiểm

653 – 6530 – 65300 – Bảo hiểm xã hội

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Bảo Hiểm

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Bảo Hiểm

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Bảo Hiểm như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Bảo Hiểm

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Bảo Hiểm tờ để đăng ký thành lập công ty Bảo Hiểm

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Bảo Hiểm

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Bảo Hiểm mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Bảo Hiểm

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Bảo Hiểm của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Bảo Hiểm phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Bảo Hiểm

+ Quy trình thành lập công ty Bảo Hiểm đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Bảo Hiểm giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Bảo Hiểm hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Bảo Hiểm uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Bảo Hiểm

65: BẢO HIỂM, TÁI BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (TRỪ BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC)

Ngành này gồm:

– Hoạt động về thu mua bảo hiểm và trả bảo hiểm hàng năm cho khách hàng, những chính sách bảo hiểm và phí bảo hiểm nhằm tạo nên một khoản đầu tư tài sản tài chính được sử dụng để ứng phó với những rủi ro trong tương lai;

– Chi trả bảo hiểm trực tiếp và tái bảo hiểm.

651: Bảo hiểm

Nhóm này gồm: Hoạt động về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và tái bảo hiểm nhân thọ có hoặc không có yếu tố tiết kiệm.

Nhóm này cũng gồm: Hoạt động của các đơn vị pháp nhân (quỹ, kế hoạch hoặc chương trình) được lập ra để cung cấp lợi ích thu nhập hưu trí bảo đảm cho người lao động hoặc các thành viên.

6511 – 65110: Bảo hiểm nhân thọ

Nhóm này gồm: Nhận tiền đóng và chi trả bảo hiểm hàng năm và các chính sách của bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp (có hoặc không có yếu tố tiết kiệm).

6512-65120: Bảo hiểm phi nhân thọ

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm khác trừ bảo hiểm nhân thọ như: bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; bảo hiểm nông nghiệp…

6513: Bảo hiểm sức khỏe

65131: Bảo hiểm y tế

Nhóm này gồm: Nhận tiền đóng bảo hiểm của khách hàng về khám chữa bệnh, chi trả các dịch vụ y tế và thuốc men cho người đóng bảo hiểm y tế được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh quy định cho những người đóng bảo hiểm y tế đến khám và chữa bệnh.

65139: Bảo hiểm sức khỏe khác

Nhóm này gồm: Nhận tiền đóng bảo hiểm của khách hàng về tai nạn con người, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, chi trả cho khách hàng những thiệt hại về sức khỏe trong phạm vi quy định.

652 – 6520 – 65200: Tái bảo hiểm

Nhóm này gồm: Các hoạt động bảo hiểm tất cả hoặc một phần rủi ro kết hợp với chính sách bảo hiểm lần đầu được thực hiện bởi một công ty bảo hiểm khác.

653 – 6530 – 65300: Bảo hiểm xã hội

Nhóm này gồm: Hoạt động của các đơn vị pháp nhân (quỹ, kế hoạch hoặc chương trình) được lập ra để cung cấp thu nhập hưu trí người lao động hoặc các thành viên.

Nhóm này cũng gồm: Lập kế hoạch hưu trí với những lợi ích được xác định, cũng như những kế hoạch cá nhân mà những lợi ích được xác định thông qua sự đóng góp của các thành viên như: kế hoạch mang lại lợi ích cho người lao động; kế hoạch, quỹ hưu trí và kế hoạch hưu trí.

Loại trừ:

– Quản lý quỹ hưu trí được phân vào nhóm 84300 (Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc);

– Kế hoạch bảo đảm xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 (Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc).