Thành lập công ty hay hộ kinh doanh

Thành lập công ty hay hộ kinh doanh

Luật Ngô Gia thường nhận được các câu hỏi như “nên thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể”. Qua bài viết này Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số điểm khác nhau cơ bản giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh để quý khách có thể đưa ra lựa chọn thành lập công ty hay đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Tiêu chí Doanh nghiệp Hộ kinh doanh cá thể
Tư cách -Một cá nhân có thể thành lập công ty tnhh 1 thành viên , doanh nghiệp tư nhân hoặc cùng với các cá nhân, tổ chức khác góp vốn thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần – Đăng ký hộ kinh doanh cá thể do mình làm chủ hộ kinh doanh hoặc cùng các thành viên góp vốn khác.

-Mỗi người chỉ được thành lập duy nhất 1 hộ kinh doanh tại một địa điểm duy nhất.

Địa điểm kinh doanh -Được quyền thành lập nhiều địa điểm kinh doanh, chi nhán, văn phòng đại diện tại nhiều địa điểm khác nhau để kinh doanh -Chỉ được kinh doanh tại một địa điểm đã đăng ký.
Quy mô hoạt động -Số lượng lao động, quy mô hoạt động phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp – Chủ yếu là hoạt động kinh doanh nhỏ như các cửa hàng. Chỉ sử dụng tối đa không quá 10 lao động
Lĩnh vực hoạt động -Được hoạt động kinh doanh những lĩnh vực ngành nghề pháp luật không cấm -Có những lĩnh vực ngành nghề không được thành lập hộ kinh doanh mà phải thành lập doanh nghiệp.
Chế độ báo cáo thuế -Hàng tháng hoặc hàng quý – Thuế khoán

Như vậy, nếu các cá nhân chỉ kinh doanh cửa hàng nhỏ thì nên lựa chọn đăng ký theo hình thức hộ kinh doanh. Nếu có nhu cầu kinh doanh tại nhiều địa điểm, quy mô kinh doanh lớn hơn có thể lựa chọn thành lập công ty.

Quý khách có nhu cầu thành lập công ty hoặc đăng ký hộ kinh doanh cá thể hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty và dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh uy tín, trọn gói.

0934562586