Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Bất Động Sản

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Kinh Doanh Bất Động Sản. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Kinh Doanh Bất Động Sản mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Kinh Doanh Bất Động Sản ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Kinh Doanh Bất Động Sản

Công ty Kinh Doanh Bất Động Sản trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

L : HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Mã ngành nghề của công ty Kinh Doanh Bất Động Sản

68 – Hoạt động kinh doanh bất động sản

681 – 6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

68101 – Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở

68102 – Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở

68103 – Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở

68104 – Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

68109 – Kinh doanh bất động sản khác

682 – 6820 – Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

68201 – Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

68202 – Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Kinh Doanh Bất Động Sản

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Kinh Doanh Bất Động Sản như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Kinh Doanh Bất Động Sản

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Kinh Doanh Bất Động Sản tờ để đăng ký thành lập công ty Kinh Doanh Bất Động Sản

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Kinh Doanh Bất Động Sản

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Kinh Doanh Bất Động Sản mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Kinh Doanh Bất Động Sản của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Kinh Doanh Bất Động Sản phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Kinh Doanh Bất Động Sản

+ Quy trình thành lập công ty Kinh Doanh Bất Động Sản đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Kinh Doanh Bất Động Sản uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Kinh Doanh Bất Động Sản

68: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

681- 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

68101: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Nhóm này gồm:

– Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà để ở và quyền sử dụng đất để ở

Loại trừ:

– Phát triển xây dựng nhà cửa, công trình để bán được phân vào nhóm 41010 (Xây dựng nhà để ở) và 41020 (Xây dựng nhà không để ở).

– Chia tách và cải tạo đất được phân vào nhóm 42990 (Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác).

68102: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở

Nhóm này gồm:

– Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,..

68103: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở:

Nhóm này gồm:

– Cho thuê nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng để ở lâu dài, theo tháng hoặc theo năm.

– Hoạt động quản lý nhà, chung cư

Loại trừ:

– Hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, lều trại, cắm trại du lịch và những nơi không phải để ở khác hoặc phòng cho thuê ngắn ngày được phân vào nhóm 55101 (Khách sạn), nhóm 55102 (Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày), nhóm 55103 (Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày).

– Hoạt động của khách sạn và những căn hộ tương tự được phân vào nhóm 55101 (Khách sạn), nhóm 55102 (Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày).

68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

Nhóm này gồm:

– Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại…

– Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở.

68109: Kinh doanh bất động sản khác

Bao gồm: các hoạt động kinh doanh bất động sản không thuộc các nhóm trên như cho thuê các khoảng không tại tòa nhà, hoạt động điều hành quản lý các tòa nhà thuộc Chính phủ…

682 -6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Nhóm này gồm:

– Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như:

+ Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới.

+ Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

+ Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

+ Dịch vụ định giá bất động sản.

+ Sàn giao dịch bất động sản.

Loại trừ:

– Hoạt động pháp lý được phân vào nhóm 69101 (Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật).

– Dịch vụ hỗ trợ cơ sở vật chất được phân vào nhóm 81100 (Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp).

– Quản lý các cơ sở, như các cơ sở quốc phòng, nhà tù hoặc các cơ sở khác (trừ quản lý phương tiện máy vi tính) được phân vào nhóm 81100 (Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp).

68201: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

Nhóm này gồm:

– Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như:

+ Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới.

+ Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

+ Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

+ Dịch vụ định giá bất động sản.

+ Sàn giao dịch bất động sản.

68202: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

Nhóm này gồm:

– Việc cung cấp dịch vụ đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất trên cơ sở phí hoặc hợp đồng