Thông tin công ty fp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FP VIỆT NAM

Tên quốc tếFP VIETNAM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
Mã số thuế0313537554
Địa chỉ8A/7B2 THÁI VĂN LUNG, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diệnONO TOSHINOBU
Điện thoại028 39115868
Ngày hoạt động2015-11-16
Quản lý bởiCục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh

Ngành

4610Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC 621)
4632Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)
4633Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ) (CPC 622)
4649Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khâut, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ) (CPC 622)
4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ) (CPC 622)
4663Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ) (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)
5629Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống(CPC 642,643)
5630Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:Dịch vụ cung cấp đồ uống(CPC 643)
7020Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
7110Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Gia công bản vẽ. Thiết kế kiến trúc công trình
7410Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

Tag: cổ phần