Thông tin công ty tnhh sem diamond

CÔNG TY TNHH SEM DIAMOND

Tên quốc tế SEM DIAMOND COMPANY LIMITED

Tên viết tắt SEM DIAMOND

Mã số thuế 0201913024

Địa chỉ Lô đất CN 1E, khu công nghiệp Deep C 2B thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Người đại diện LEE GEONHO

Ngày hoạt động 2018-11-17

Quản lý bởi Cục Thuế TP Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh

Ngành

2822Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
6810Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Chỉ được kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản 2014)
6820Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
(Không bao gồm đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)
7820Cung ứng lao động tạm thời
(không bao gồm cung ứng nguồn lao động tạm thời cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)
7830Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (không bao gồm cung ứng và quản lý nguồn lao động cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)