Tổng mức đầu tư là gì

Tổng mức đầu tư là gì

Tổng mức đầu tư xây dựng được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 134 Luật Xây dựng 2014. Cụ thể như sau:

Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Trường hợp phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng thì việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư theo thiết kế sơ bộ là cơ sở để ước tính chi phí đầu tư xây dựng.

Trên đây là nội dung câu trả lời về khái niệm tổng mức đầu tư xây dựng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Luật Xây dựng 2014.

 

tag: kết 30 năm thu hút nước ngoài file excel