Home / Tổng hợp / Thành Lập Công Ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

Thành Lập Công Ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

Công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

M : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mã ngành nghề của công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

70 – Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý

701 – 7010 – 70100 – Hoạt động của trụ sở văn phòng

702 – 7020 – 70200 – Hoạt động tư vấn quản lý

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý tờ để đăng ký thành lập công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

+ Quy trình thành lập công ty Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Văn Phòng Và Tư Vấn Quản Lý

70: HOẠT ĐỘNG CỦA TRỤ SỞ VĂN PHÒNG; HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ

Ngành này gồm: Việc cung cấp tư vấn hoặc trợ giúp cho doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như: lập kế hoạch và chiến lược; kế hoạch tài chính và ngân quỹ; mục tiêu và chính sách của thị trường; chính sách về nguồn nhân lực, thực thi kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát.

Ngành này cũng gồm: Việc giám sát và quản lý các đơn vị khác của cùng công ty hay xí nghiệp, các hoạt động của trụ sở văn phòng.

701 – 7010 – 70100: Hoạt động của trụ sở văn phòng

Nhóm này gồm: Việc giám sát và quản lý những đơn vị khác của công ty hay xí nghiệp; lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của công ty hay xí nghiệp, thực hiện kiểm soát và quản lý hoạt động hàng ngày đối với các đơn vị liên quan.

Nhóm này bao gồm hoạt động của:

– Trụ sở văn phòng;

– Văn phòng quản lý trung tâm;

– Văn phòng tổng công ty;

– Văn phòng huyện và vùng;

– Văn phòng quản lý phụ trợ.

Loại trừ: Hoạt động của công ty tài chính, không tham gia vào việc quản lý được phân vào nhóm 64200 (Hoạt động công ty nắm giữ tài sản).

702 – 7020 – 70200: Hoạt động tư vấn quản lý

Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

– Quan hệ và thông tin cộng đồng;

– Hoạt động vận động hành lang;

– Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;

– Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý…

Loại trừ:

– Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);

– Tư vấn và đại diện pháp lý được phân vào nhóm 6910 (Hoạt động pháp luật);

– Hoạt động kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế được phân vào nhóm 69200 (Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế);

– Kiến trúc, tư vấn kỹ thuật và công nghệ khác được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động về kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan), 7490 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu);

– Hoạt động quảng cáo được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);

– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận);

– Dịch vụ sắp xếp và tư vấn giới thiệu việc làm được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm);

– Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục).

Gọi Ngay!