Đăng ký ngành nghề kinh doanh ô tô

Đăng ký ngành nghề kinh doanh ô tô

Kinh doanh ô tô là một ngành nghề được rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới các cá nhân, tổ chức muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh ô tô các mã ngành nghề sử dụng khi đăng ký ngành nghề ngành nghề kinh doanh ô tô bao gồm:

  45       Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
    451     Bán ô tô và xe có động cơ khác
      4511   Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
        45111 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
        45119 Bán buôn xe có động cơ khác
      4512 45120 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
      4513   Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
        45131 Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
        45139 Đại lý xe có động cơ khác
    452 4520 45200 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
    453 4530   Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
        45301 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
        45302 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
        45303 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ đăng ký ngành nghề kinh doanh ô tô. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký ngành nghề kinh doanh ô tô hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh ô tô.

0934562586