Lịch Sử Hình Thành Khối Asean

I. Asean thành lập năm nào

ngày 8 tháng 8, Năm 1967 asean được thành lập tại

5 nước đầu tiên tham gia thành lập asean đầu tiên đó là: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan (còn gọi là các thành viên sáng lập asean)

Asean là viết tắt của Association of Southeast Asian Nations

II. Asean được thành lập ở đâu

Tại Bộ Ngoại giao Thái Lan ở Bangkok

III. Mục đích thành lập asean

Mặc dù mục tiêu công khai của ASEAN khi được tuyên bố thành lập là hợp tác kinh tế và văn hoá-xã hội, nhưng thực chất đây là một tập hợp chính trị giữa các nước thành viên nhằm ngăn chặn nguy cơ chủ nghĩa cộng sản (cả từ bên ngoài và bên trong), đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở Việt Nam khi đó đang gây nên những tác động lớn đến tình hình khu vực.

IV. Asean thành lập trong bối cảnh

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á (ASEAN) ra đời trong bối cảnh có nhiều biến động đang diễn ra trong khu vực và trên thế giới, bao gồm cả những thay đổi từ bên ngoài tác động vào khu vực cũng như những vấn đề nảy sinh từ bên trong mỗi nước. Để đối phó với các thách thức này, xu hướng co cụm lại trong một tổ chức khu vực với một hình thức nào đó để tăng cường sức mạnh bản thân đã xuất hiện và phát triển trong các nước thành viên tương lai của ASEAN. Trước ASEAN, ở Đông Nam á đã có một vài tổ chức khu vực ra đời và tồn tại được một thời gian ngắn hoặc đã manh nha hình thành. Đó là Hiệp hội Đông Nam á ( The Association of Southeast Asia- ASA) được thành lập ngày 31/7/1961 gồm Thái Lan, Phi-lip-pin và Liên bang Ma-lay-a và tổ chức MAPHILINDO ra đời tháng 8 năm 1963 bao gồm Mã Lai, Phi-lip-pin và In-đô-nê-xi-a.

V. Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức asean và nội dung chính của hiệp ước bali năm 1976

*Hoàn cảnh ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN):

– Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á bước vào thời kì phát triển kinh tế và văn hóa, đòi hỏi phải tăng cường hợp tác giữa các nước.

– Các nước Đông Nam Á muốn hạn chế ảnh hưởng và sự can thiệp của các nước lớn ngoài khu vực, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương ngày càng khó khăn và đứng trước nguy cơ thất bại.

– Xu thế khu vực hóa mở rộng, cách mạng khoa học-kỹ thuật diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là sự thành công của Khối thị trường chung châu Âu.

=> Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan)

*Nội dung của Hiệp ước Bali (2/1976):

Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali). Hiệp ước Bali xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước:

– Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

– Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;

– Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

– Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

– Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

VI. nhóm các nước sáng lập asean đã tiến hành công nghiệp hóa thay thế xuất khẩu với mục tiêu gì

Chiến lược : Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu.

VII. Hiện Nay Asean có bao nhiêu thành viên

Hiện nay, Asean có 10 nước thành viên tham gia bao gồm:

Cộng hoà Indonesia

Liên bang Malaysia

Cộng hoà Philippines

Cộng hòa Singapore

Vương quốc Thái Lan

Vương quốc Brunei (ngày 8 tháng 1 năm 1984)

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 28 tháng 7 năm 1995)

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (ngày 23 tháng 7 năm 1997)

Liên bang Myanma (ngày 23 tháng 7 năm 1997)

Vương quốc Campuchia (ngày 30 tháng 4 năm 1999)

Hai quan sát viên và ứng cử viên:

Papua New Guinea: quan sát viên của ASEAN.

Đông Timo: hiện là ứng cử viên của ASEAN

 

 

 

 

Tag: đàn arf chống vì đồng 2015 mới quá ký mấy 12 nơi sao ý kỷ niệm israel hàng nhà địa 11 nêu tưởng du (aseanta) rõ dẫn 51 50 aseanta pata đất thuộc tóm 9 lớp, điều kiện tiên quyết để thành lập asean 2017 phân tích lợi trở 2018 2019 vn asean? kết nạp kể tên