Thành Lập Tổng Công Ty

Thành lập tổng công ty là gì? thành lập tổng công ty có yêu cầu gì đặc biệt, và cách thức thành lập công ty như thế nào là câu hỏi của không ít cá nhân muốn khởi nghiệp.

Điều kiện để thành lập tổng công ty

Theo quy định điều 188 Luật doanh nghiệp 2014

“Điều 188. Tập đoàn kinh tế hay tổng công ty”

1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.

2. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định trên thì việc thành lập tổng công ty không cần phải đáp ứng điều kiện đặc biệt nào.

Vậy nên thủ tục thành lập mới tổng công ty không khác gì so với thành lập mới công ty thông thường

Bạn có thể thành lập tổng công ty theo mô hình cổ phần, TNHH MTV…

Nhiều doanh nghiệp muốn cho khách hàng và đối tác hình dung được lĩnh vực hoạt động đa ngành đa nghề, quy mô nhân lực nên thường đặt thêm cụm từ “tổng công ty” phía trước tên doanh nghiệp.

Mọi nhu cầu cần tư vấn và sử dụng dịch vụ thành lập công ty, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi:

0934562586