Thủ tục phát hành hóa đơn

Cách làm thông báo phát hành hóa đơn

Các phần mềm máy tính phải có để hỗ trợ việc nộp thông báo:  JAVAHTKK, INTERNET EXPLORE (cập nhật phiên bản mới nhất trên  http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp)

Sau khi có được kết quả thuế chấp nhận được phép đặt in hoá đơn và hoá đơn mẫu, hợp đồng in hoá đơn. Nhân viên đảm nhận công việc làm thông báo phát hành hoá đơn tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống HTKK phiên bản mới nhất.

Nhập mã số thuế -> click vào Hệ thống ->click vào Thông tin doanh nghiệp/Người nộp thuế -> Nhập các thông tin bắt buộc:

–       Người nộp thuế: Nhập tên đầy đủ tên công ty (có dấu, viết hoa những chữ cái đầu)

–       Địa chỉ trụ sở: nhập Số:…..Đường/Thôn/Ấp:……… Xã/Phường

–       Quận/huyện: nhậpQuận/Huyện

–       Tỉnh/thành phố:nhậpTỉnh/TP

–       Điện thoại: nhập dt bàn hoặc dt di động

–       Ngày bắt đầu năm tài chính: Luôn nhập 01/01

–       Cơ quan thuế cấp cục: Kéo chọn cục thuế TPHCM, mã: 70100

–       Cơ quan thuế quản lý: Kéo chọn Chi cục thuế quận/huyện quản lý, nơi cty đặt trụ sở

Bấm GHI -> ĐÓNG

Bước 2: Lập tờ khai thông báo phát hành hoá đơn

Click chọn “Kê khai” -> chọn “Hoá đơn” -> chọn “Thông báo phát hành hoá đơn (TB01/AC)” -> nhập ngày tháng năm lập thông báo (ngày lập thông báo phải sau ngày được thuế chấp nhận đặt in hoá đơn) -> click “Đồng ý” . Sau đó cửa sổ Lập tờ khai hiện ra, và cần nhập những thông tin bắt buộc sau:

–       Mã loại hoá đơn: kéo chọn 01GTKT

–       Tên loại hoá đơn: tự động chạy ra dòng chữ “ Hoá đơn giá trị gia tăng” khi đã chọn mã loại hoá đơn là 01GTKT

–       Mẫu số: Nhập mẫu số như trên hoá đơn mẫu. VD: 01GTKT3/001

–       Ký hiệu: Nhập ký hiệu như trên hoá đơn mẫu VD: DC/16P

–       Số lượng: hệ thống không cho nhập (tự động nhảy)

–       Từ số – đến số: Lần đầu tiên chỉ được phát hành từ số 1 đến số 50 (không được phát hành nhiều hơn)

–       Ngày bắt đầu sử dụng: Cách ngày lập tờ khai 5 ngày trờ lên (không được ít hơn 5 ngày). Vd: ngày lập 01/10/2015, ngày bắt đầu sử dụng là 06/10/2015.

–       Tên doanh nghiệp in: Nhập tên cty in theo thông tin trên hợp đồng in. VD: CÔNG TY TNHH IN HỒNG PHÁT

–       MST doanh nghiệp in: Nhập MST tên cty intheo thông tin trên hợp đồng in. VD: 0311107718

–       Số hợp đồng in: Nhập Số hợp đồng intheo thông tin trên hợp đồng in. VD: 216108/HP

–       Ngày in hợp đồng: Nhập Ngày in hợp đồngtheo thông tin trên hợp đồng in. VD: 25/02/2016

–       Tên cơ quan tiếp nhận thông báo: Nhập tên chi cục thuế quản lý. VD: Chi cục thuế quận 1, Chi cục thuế huyện Tân Bình.

–       Kiểm tra tất cả các thông tin trước khi bấm “GHI” và “KẾT XUẤT XML” để hoàn tất tờ khai. (lưu vào desktop)

BƯỚC 3: Nộp tờ khai

Gắn Chữ ký số vào è  chọn chứng thư số, è nhập mã pin XXXXXXXX, chọn đăng nhập rồi đóng.

Vào trình duyệt internet explore, vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp, chọn đăng nhập và nhập tên đăng nhập và mật khẩu là XXXXXXXX.

Chọn vào mục tài khoản, chọn đăng ký tờ khai, chọn tick vào thông báo phát hành hóa đơn trong mục THÔNG BÁO HÓA ĐƠN, kéo xuống cuối màn hình và nhấp tiếp tục. Sau đó hiện lên cửa sổ nhấp vào chấp nhận.

Quay lại nhấp nộp tờ khai, chọn tệp tờ khai, chọn file thông báo phát hành đã kết xuất trên desktop. Nhấp ký điện tử và nộp tờ khai.

Quay lại email của công ty để kiểm tra

Kiểm tra thành công khi thuế gửi lại email về việc nộp thành công thông báo phát hành như mẫu hình minh họa  bước qua thủ tục thông báo mẫu hóa đơn đính kèm lên thuế.

BƯỚC 4: Thông báo mẫu hóa đơn đính kèm lên thuế: (phải thực hiện trong vòng 3 ngày kể từ khi thông báo phát hành ở bước 3, Quá 3 ngày thì quay lại bước 3 và thông báo phát hành mới)

Scan HĐ mẫu thành 3 hình ảnh, sau đó vào mở 1 file word mới, insert picture 3 hình ảnh này theo thứ tự liên 1, liên 2, liên 3.

Ví dụ:

Vào trình duyệt internet explore, vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp, chọn đăng nhập và nhập tên đăng nhập và mật khẩu là XXXXXXXX. (giống bước 3)

Chọn vào tra cứu và chọn tờ khai thông báo phát hành hóa đơn, nhấp tra cứu

Cửa sổ kết quả tra cứu xuất hiện, nhấp vào http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/images/upload.bmp trong ô gửi phụ lục của thông báo phát hành hóa đơn.

Cửa sổ nộp phụ lục xuất hiện, nhấp chọn tệp phụ lục èchọn file word chứa hóa đơn mẫu, è Ký điện tửè nộp phụ lục

Quay lại email của công ty để kiểm tra, Kiểm tra thành công khi thuế gửi lại email về việc nộp thành công mâu hóa đơn đính kèm như mẫu hình minh họa .

Bước 5: SỬ DỤNG THEO ĐÚNG NGÀY QUY ĐỊNH

NGÀY SỬ DỤNG= NGÀY THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HĐ + 5

Thủ tục phát hành hóa đơn lần 2

Thủ tục đặt in, thông báo phát hành hóa đơn lần 2 cũng tương tự thủ tục đặt in, thông báo phát hành hóa đơn lần đầu, và chỉ khác ở điểm doanh nghiệp không nghiệp không phải gửi đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in (mẫu 3.14, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC). Cụ thể:

Một là, liên hệ đặt in hóa đơn:

Để liên hệ đặt in hóa đơn, doanh nghiêp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bản sao CMND của người đại diện theo pháp luật;

Bản photo thông báo chấp nhận đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in;

Giấy giới thiệu và bản sao CMND của người liên hệ đặt in (trường hợp người đại diện không tự mình liên hệ đặt in)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ trên, doanh nghiệp liên hệ tổ chức in hóa đơn và ký hợp đồng đặt in hóa đơn theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Hai là, thông báo phát hành hóa đơn lần 2:

Khi đã hoàn tất việc liên hệ đặt in hóa đơn, nghĩa là doanh nghiệp đã nhận được hóa đơn đặt in từ tổ chức đặt in, doanh nghiệp nộp thông báo phát hành hóa đơn lần 2 đến chi cục thuế quản lý.

Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn lần 2 bao gồm:

  1. Mẫu thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu TB01/AC, ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC);
  2. Hóa đơn mẫu

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ gửi kèm hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế nếu hóa đơn lần 2 khác về nội dung và hình thức so với lần đầu; trường hợp hóa đơn lần 2 không khác về nội dung (thông tin công ty, địa chỉ, logo,…) hoặc hình thức so với hóa đơn lần đầu doanh nghiệp không cần gửi hóa đơn mẫu;

Thông báo phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng

Trước đây, theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2017 thì  thông báo phát hành và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Trong đó bao gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Như vậy, thông báo phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 2 ngày khi tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn. Nếu sau 2 ngày kể từ khi nhận đơn, cơ quan thuế không có bất kỳ phản hồi gì thì tổ chức,  doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn.

Tuy nhiên, theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính, cụ thể trong Thông tư 68/2019/NĐ-CP, thì bạn chỉ phải nộp hồ sơ trước 1 ngày mà tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Sau 1 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc chấp nhận hay không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử cho đơn vị qua cổng thông tin điện tử của tổng cục Thuế.

Tra cứu phát hành hóa đơn điện tử

Bước 1: Truy cập http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

Bước 2: Tại Mục “Thông tin thông báo phát hành” chọn “Tổ chức, cá nhân”

tra cứu kết quả thông báo phát hành hóa đơn

Bước 3: Màn hình tra cứu xuất hiện gồm ba phần. Bạn nhập đầy đủ thông tin chi tiết như sau:

tra cứu kết quả thông báo phát hành hóa đơn

Tham số tra cứu: bạn nhập các điều kiện bắt buộc (có đánh dấu *)

– Mã số Thuế: là mã số Thuế tổ chức, cá nhân phát hành hoá đơn cần tra cứu (hoá đơn tự in, đặt in)

– Ngày phát hành từ….đến…là điều kiện chỉ ra khoảng thời gian tạo thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán. Việc nhập ngày tháng tra cứu phải tuân theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)

– Mã xác thực: Nhập mã xác thực đang hiển thị (Mã xác thực sẽ thay đổi sau mỗi lần tra cứu)

-> Ấn nút Tìm kiếm để ứng dụng tìm kiếm các hóa đơn thỏa mãn tất cả các tham số tra cứu mà bạn đã nhập

Kết quả tra cứu: sẽ hiển thị các thông tin của các thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân bán HHDV. Gồm các thông tin:

– Mã số Thuế/Tên đơn vị phát hành

– Trạng thái hoạt động: Là trạng thái hoạt động/tạm ngưng hoạt động của Người Nộp Thuế

– Địa chỉ trụ sở chính

– Cơ quan Thuế quản lý: Nếu là Chi cục Thuế sẽ có thêm thông tin về Cục Thuế cấp trên.

– Ngày phát hành: click vào “Ngày phát hành” cho phép kết nối xem thông tin chi tiết Thông báo phát hành hoá đơn.

Cơ quan Thuế nhận thông báo phát hành: Nếu là Chi cục Thuế sẽ có thêm thông tin về Cục Thuế cấp trên.

Ghi chú: Hiển thị ghi chú khi thông tin thông báo phát hành có điều chỉnh

tra cứu kết quả thông báo phát hành hóa đơn

Bước 4: Chi tiết khi bạn click vào “Ngày phát hành” bất kỳ, Thông tin chi tiết của 1 thông báo phát hành hóa đơn sẽ hiển thị. Gồm Thông tin đơn vị phát hành và Chi tiết kết quả tra cứu

tra cứu kết quả thông báo phát hành hóa đơn

Lưu ý: Mục “Ghi chú”: Hiển thị ghi chú trong trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm sang Cơ quan Thuế khác mang theo hoá đơn.

Ví dụ: Một tổ chức phát hành 1000 hoá đơn từ số 1 đến số 1000 tại TP Hà Nội, đã sử dụng từ số 1 đến số 699. Chuyển địa điểm sang TP Hồ Chí Minh mang theo hoá đơn từ số 700 đến số 1000. Hệ thống sẽ hiển thị 2 thông báo phát hành như sau:

• Với Thông báo phát hành ở TP Hà Nội: Có thêm dòng ghi chú:  “Từ số 700 đến số 1000 chuyển đến phát hành tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh”

• Với Thông báo phát hành ở TP Hồ Chí Minh: Không có dòng ghi chú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: mạng cuu hướng dẫn hủy 2017 nhánh chưa cáo tình sai tb04/ac thương mại mấy thong xóa misa 2016 xử tiếng anh thuủ 2019 văn giải nhiêu mất quyển điền 26 quên – kem dừa giản thanh toán 20 triệu váy cưới đẹp xin tạm tiền tuyển tội mua trái nốt ruồi xây 1m2 tường vẽ con mèo dễ khách thế nào muối kim côi trắng bạc vtvcab miễn phí vận đạt mức tối thiểu thuyết điệu hàm chiết suất ánh sáng sắc tải bổ sung phòng ngủ gái pce kiểu tóc tết son môi thuần đẽ chúng ta tập mụn trứng móng áo bới trí tay tạ bánh socola khỏi đoàn quảng phim xuân chế độ nam món nướng chiều cao mỹ man caramen cafe diều bay bằng dây thun hỗn e este x axit y an biên thu gtgt cọc kệ nail máng đèn 2m xe cũ a4 phấn mắt sơn câu nói hàn xăm đỏ rẻ nhện menu già neo nương tựa lọc koi da dđệm valentine khắc bút chì gỗ grab chủ dự web gỏi côn nhị khúc ghế ăn ngon cài cm 2010 nấu súp cua hạch thuộc nước giếng khoan biển việt sắt phân lân supephotphat đồ chơi nghiệm trồng hoàng thảo cam pizza gói quà giao lấy giữ tiramisu trà xanh lực ninh mau viec lông flan đo dài lớn truyện maẫu bày nộm cupcake lò nghỉ hưu 108 chuyên tác dõi ngoặc cổ vẫn xinh đá kỹ thuật chà bông bẫy muỗi bít cô dâu m thú nhồi n rượu cây canh chay đố vui kế ms nữ ghép ngắn mặt feet ea chiếu bhxh trời tôi mafia bilutv henna căn hộ chung cư hít xa chè ngô voan unk đặc biệt mặc tặng yêu bào biến thịt bò đãi tiệc cáp quang mode đa pháo đối ly hôn lazada bìa tranh đình bữa họ trò ảo win xp usb vay ngoài phủ bảo lãnh đổ bê tông đường nst lưỡng bội xôi chân cắt may đầm photoshop bài đỗ sản cố cà phê chương nhạc thắt lợn xếp origami bún mắm