Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn biết họ có thể thành lập công ty 100 vốn nước ngoài hay không, điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Luật Ngô Gia xin tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài và chia sẻ tới các nhà đầu tư nước ngoài một số quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài để các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm được một số quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài cũng như biết được các bước thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

thành lập công ty 100 vốn nước ngoài thành lập công ty tnhh 100 vốn nước ngoài phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài giá thành lập công ty 100 vốn nước ngoài điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài thành lập công ty thương mại 100 vốn nước ngoài tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

  1. Các loại hình công ty nước ngoài có thể đầu tư

Các  nhà đầu tư  nước ngoài có thể lựa chọn một trong các loại hình công ty sau để thành lập công ty 100 vốn nước  ngoài:  thành lập công ty tnhh 100 vốn nước ngoài bao gồm công ty tnhh một thành viên và công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty cổ phần 100 vốn nước ngoài. Các loại hình công ty 100 vốn nước ngoài được  quy định tại Luật đầu tư 2014.

  1. Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài:

–  Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ;

– Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm

–  Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư lựa chọn;

– Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập:

– Theo quy định của tổ chức thì người nắm giữ cổ phần hay cổ tức,.. nếu muốn cho ai thừa hưởng thì văn bản phải được ghi bằng tiếng Việt Nam, còn nếu văn bản đang ở dưới dạng tiếng anh thì bắt buộc phải chuyển sang dưới dạng tiếng Việt Nam đồng thời được công nhận bởi 1 tổ chức, đơn vị dịch thuật.” Quy định của thành lập công ty 100 vốn nước ngoài “

– Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài phụ thuộc vào dự án đầu tư đó có phải đăng ký chủ trương đầu tư hay không. Nếu có thì nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước sau đó mới thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

  1. Dịch vụ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các nhà đầu tư dịch vụ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Nhà đầu tư có nhu cầu thành lập công ty 100 vốn nước ngoài như thành lập công ty thương mại 100 vốn nước ngoài; thành lập công ty chứng khoán 100 vốn nước ngoài để được tư vấn và báo giá thành lập công ty 100 vốn nước ngoài; chi phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

quy trình thành lập công ty 100 vốn nước ngoài dịch vụ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài các bước thành lập công ty 100 vốn nước ngoài thành lập công ty chứng khoán 100 vốn nước ngoài chi phí thành lập công ty 100 vốn nước ngoài hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài