Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở. Luật DeHa xin chia sẻ quy định của luật doanh nghiệp về văn phòng đại diện và thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện để quý khách tham thảo.

Văn phòng đại diện là gì ?

Khoản 2 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về văn phòng đại diện như sau:

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Quy định về tên của Văn phòng đại diện?

Điều 41 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về tên của văn phòng đại diện như sau:

– Tên  văn phòng đại diện phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

– Tên văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

– Tên văn phòng đại diện phải được viết hoặc gắn tại trụ sở văn phòng đại diện. Tên văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do văn phòng đại diện phát hành.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Trường hợp lập văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện.

Hồ sơ đăng ký lập văn phòng đại diện bao gồm:

– Thông báo lập văn phòng đại diện ( theo mẫu  );

– Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập – văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.

Quy trình đăng ký lập văn phòng đại diện

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Dịch vụ đăng ký lập văn phòng đại diện

Để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký lập văn phòng đại diện được nhanh chóng, đúng pháp luật. Luật DeHa xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ đăng ký lập văn phòng đại diện uy tín, trọn gói. Các doanh nghiệp có nhu cầu lập văn phòng đại diện hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký lập văn phòng đại diện.

Lưu ý:  doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn.

Tag: Tag: – ty adidas sourcing abbott astrazeneca atlantic (usa) cổ phần ai anh blue ambrosia liven agrichem (việt nam) yara asia tnhh tm aquarius coca-cola southeast biểu đám cưới hiểm bunge sumikin bussan bactefort quảng cáo misa columbia sportswear khoán gamota hữu danh du lịch dược dong-suh international nhật tuyển dụng detoxant sách first express foreo nguyễn trung hiếu glorydays fashion new world group glosel singapore pte ltd glaxosmithkline global city industrial gấu trúc thiệu giải lữ honda heartychem hai hình ảnh may hà dongsuh jc penney purchasing jewelry kim sơn thế nào xuất khẩu quản quỹ mặc ma thanh toán mẹ mở nike norman logistic viên xuyên quốc gia resort vacations sữa st trí tuệ an welcome trading phí đề cần thơ century regal grab giáo dục tế akira quận 3-thành chí ngôi mới ngọc bích tongxiang 7 xây dựng triển ốc hoàng cát bình dương plantec architects học jtrain casablanca fujita corporation tập đoàn gft mitutoyo peja ppl dezan shira & cộng sự eni-florence miền madeira thiện tâm bắc ninh chức năng vốn