Tìm hiểu về đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương hay còn gọi là Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Khối

Chức năng

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các Đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ; doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể chính trị-xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tham gia nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về công tác Đảng, công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ chính trị của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, đơn vị thuộc Khối có vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nhiệm vụ

 • Lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị
 • Công tác xây dựng tổ chức Đảng
 • Công tác cán bộ
 • Công tác kiểm tra giám sát
 • Công tác dân vận

Các Đảng bộ, đảng ủy trực thuộc

Lĩnh vực công nghiệp

 • Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí
 • Đảng ủy Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam
 • Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 • Đảng ủy Tập đoàn Dệt may
 • Đảng ủy Tập đoàn Điện lực
 • Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam
 • Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam
 • Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Lĩnh vực nông lâm nghiệp

 • Đảng ủy Tập đoàn Cao su Việt Nam
 • Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Bắc
 • Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam
 • Đảng ủy Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Lĩnh vực giao thông vận tải

 • Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
 • Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
 • Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy

Lĩnh vực xây dựng

 • Đảng ủy Tổng Công ty Phát triển Nhà và Đô thị
 • Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà
 • Đảng ủy Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

Lĩnh vực thương mại dịch vụ

 • Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 • Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 • Đảng ủy Tổng công ty bưu điện Việt Nam
 • Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông Mobifone
 • Đảng ủy Tổng Công ty VTC

Lĩnh vực ngân hàng

 • Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Đảng ủy Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
 • Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 • Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 • Đảng ủy Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

Lĩnh vực tài chính bảo hiểm

 • Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt
 • Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
 • Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

 

 

 

 

Tag: thư địa