Văn phòng trung ương đảng

Văn phòng trung ương đảng

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; tham mưu về nguyên tắc và chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng, trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của các cơ quan đảng Trung ương và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng; đồng thời là một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.

Địa chỉ văn phòng trung ương đảng

1A Hùng Vương, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

Số điện thoại văn phòng trung ương đảng

Điện thoại: 08 048161 / 08 048160 / 08 048458 – Fax: 08 044175
Email: dangcongsan@cpv.org.vn

 

 

tag: trung ương đảng địa chỉ cộng sản việt nam số điện thoại tuyển cục lưu trữ website phó chủ nhiệm nhà khách tphcm vụ tổng hợp tiếng anh phương 2 công 1266 của 828 thư ký dụng