Những điều cần biết khi kinh doanh cầm đồ

Những điều cần biết khi kinh doanh cầm đồ

Những quy định về kinh doanh cầm đồ được quy định tại nghị định 96/2016/NĐ-CP

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Điều 7. Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề
1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đối với người Việt Nam:
Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.
Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;
b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:
Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
3. Cơ sở kinh doanh cần đáp ứng đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. (cần xin giấy phép PCCC hoặc biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy theo quy định).
Điều 9. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ
Ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:
– Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản.
Điều 25. Trách nhiệm chung áp dụng đối với các ngành, nghề
1. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh, trật tự trong Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh.
3. Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định này trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
4. Không sử dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện các hoạt động trái quy định của pháp luật ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
5. Phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an về các biểu hiện nghi vấn hoặc vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh.
6. Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền.
7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình an ninh, trật tự theo hướng dẫn của Bộ Công an.
8. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan Công an và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
9. Chỉ sử dụng nhân viên làm việc trong cơ sở kinh doanh từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.
10. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây:
a) Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh;
b) Bản khai lý lịch, Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
c) Các tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh đảm bảo đủ các điều kiện đối với từng loại ngành, nghề quy định tại các Điều 8, 11 và Điều 12 Nghị định này;
d) Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có);
đ) Sơ đồ khu vực kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kinh doanh dịch vụ nổ mìn; kinh doanh công cụ hỗ trợ; kinh doanh súng bắn sơn; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
11. Phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do bị mất, hư hỏng, hết thời hạn sử dụng hoặc cần thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
12. Tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác có liên quan trong cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.
13. Nếu cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động thì trước 10 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền và Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh biết, trong đó nêu rõ lý do và thời gian tạm ngừng hoạt động.
14. Đối với các cơ sở kinh doanh: Súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn; công cụ hỗ trợ; súng bắn sơn khi ngừng hoạt động kinh doanh thì phải thống kê đầy đủ số súng quân dụng, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, súng bắn sơn còn tồn đọng (nếu có) và có văn bản thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan Quân sự từ cấp tỉnh trở lên nơi cơ sở hoạt động kinh doanh để xử lý theo quy định của pháp luật.
15. Lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với từng loại ngành, nghề theo mẫu thống nhất của Bộ Công an.
16. Nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phí sát hạch cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.
Điều 29. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ
Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ có trách nhiệm:
1. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố, gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ cá nhân khác có dán ảnh do cơ quan quản lý nhà nước cấp, còn giá trị sử dụng, đồng thời photocopy lưu lại tại cơ sở kinh doanh.
2. Lập hợp đồng cầm cố tài sản theo quy định của pháp luật.
3. Đối với những tài sản cầm cố theo quy định của pháp luật phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu thì chỉ được cầm cố khi các tài sản đó có đầy đủ giấy sở hữu và cơ sở kinh doanh phải giữ lại bản chính của các loại giấy đó trong thời gian cầm cố tài sản.
4. Đối với những tài sản cầm cố thuộc sở hữu của người thứ ba phải có văn bản ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu.
5. Không được nhận cầm cố đối với tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản do các hành vi vi phạm pháp luật mà có.
6. Tỷ lệ lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản không vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật dân sự.
7. Bố trí kho bảo quản tài sản cầm cố và đảm bảo an toàn đối với tài sản của người mang tài sản đến cầm cố.

Cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ

Thủ tục đăng ký thành lập công ty kinh doanh cầm đồ

Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
–  điều lệ công ty.
– Danh sách các thành viên/cổ đông công ty
– Bảo sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/CCCD/ hộ chiếu của thành viên/ cổ đông công ty
Thời gian xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

-Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/CCCD/ hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh
Thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người kinh doanh sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Sau khi thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ thì công ty/ hộ kinh doanh cần Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy theo quy định và Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh, trật tự trước khi tiến hành hoạt động  kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Bí quyết kinh doanh tiệm cầm đồ

Thế nào là kinh doanh cầm đồ

Dịch vụ cầm đồ là hình thức cho vay tiền dựa vào số tài sản người cầm cố thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình ghi trong hợp đồng cầm đồ. Cụ thể người đi cầm đồ sẽ thế chấp những món hàng có giá trị như máy tính, điện thoại, xe máy, vàng bạc… cho người chủ Cầm đồ. Dựa trên giá trị món hàng đó, người cầm đồ sẽ giao số tiền theo tỉ lệ quy định (ví dụ 50% cho hàng mới và ⅓ cho hàng cũ), thời hạn là 1 tuần, gia hạn 3 ngày, còn lãi suất thì thương lượng tính theo %.

Kinh doanh tiệm cầm đồ cần những gì

– Chi phí mở tiệm cầm đồ

Có thể nói mở tiệm cầm đồ không cần quá nhiều vốn và cách xoay chuyển tiền của nghề này cũng khá dễ dàng. Nếu bạn đang có khoản tiền từ 200 triệu trở lên đã có thể mở tiệm cầm đồ ở khu vực đông dân cư. Nếu có khả năng hãy cho thuê thêm xe máy + xe đạp điện. Sau 1 đến 2 năm bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi.

– Chọn vị trí thích hợp

Chọn vị trí mở tiệm cầm đồ rất quan trọng, vì đây là nơi giao dịch giúp bạn kiếm ra tiền. Thường thì bạn nên chọn khu vực kinh doanh tiệm cầm đồ tại những nơi tập trung nhiều dân cư như gần chợ, gần các trường học, khu công nghiệp. Về vị trí, nên chọn mặt tiền để thu hút nhiều khách hàng. Với thời đại công nghệ số hiện nay, bạn nên tạo lập các trang online Cầm đồ tại các website, mạng xã hội để thực hiện tư vấn giao dịch thuận tiện hơn.

– Đánh giá món hàng chính xác

Những người mới kinh doanh dịch vụ cầm đồ chưa có nhiều kiến thức kinh nghiệm đánh giá món hàng, bạn cần cẩn thận xem xét đánh giá món hàng đó. Khi cầm đồ, lưu ý nhất là cầm vàng, điện thọai (những thứ này nhỏ, dễ ăn mà cũng dễ bị lừa, vì điện thọai là thông dụng nhất)

– Cầm xe thì phải chính chủ, nếu không chính chủ thì sau này phiền phức vì xe cho mượn, ăn cắp, sẽ gặp rắc rối nếu công an đến kiểm tra tiền mất tật mang.

– Vàng thì vàng giả, vàng độn, đừng ham cầm to, mà có cầm phải kỹ càng, có cân vàng, những mẹo nhận biết vàng thật – giả.

Tóm lại cầm đồ buộc người chủ phải có một cái đầu am hiểu về mọi mặt, mới làm được nghề này. Nên tạo cho mình một mối quan hệ tốt (cả đen lẫn trắng) để có khách hàng, và khi cầm thì bạn cần cố gắng truy cập thêm mạng Internet để tham khảo giá.

– Chọn đúng thời điểm kinh doanh

Thông thường thì những mùa cao điểm như các trận bóng đá ngoại hạng Anh, EURO, Worldcup… sẽ có rất nhiều người cá độ cần tiền gấp. Vì vậy, thời điểm này bạn cần tư thật nhiều vốn để đáp ứng nhu cầu cầm cố của những người cần, khách hàng cần nhiều nguồn thu nhập đầu vô càng tăng.

– Đưa ra nhiều chiêu thức quảng cáo, cách tính lãi, phí phát sinh hấp dẫn, mới lạ

+ Treo bảng thông báo quảng cáo với khẩu hiệu lãi suất thấp, cầm tất cả các loại vàng từ 18K, 24K, vàng trắng, đá quý… Tuy nhiên nếu người vay, thế chấp tài sản được xê dịch thời gian chi trả theo quy định lãi tuần (lấy lãi tháng chia lãi tuần)

+ Với các đồ vật có giá trị như xe máy, ô tô, máy tính, điện thoại… Tuy lãi thấp, nhưng bên cạnh đó bạn sẽ tính thêm các phí phát sinh như chi phí trông coi, lau chùi xe, đóng lãi cố định hàng tuần.

+ Tiệm cầm đồ cần hoạt động 24/24, cầm tất cả các loại tài sản.

tag: nhiêu   huớng   toán   quả   mã   mua   mô   muốn   nhượng   rủi   ro   thuế   đâu   cửa