Vai trò của pháp luật đối với công dân

Vai trò của pháp luật đối với công dân

Pháp luật là cơ sở pháp lý bảo đảm cho nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Pháp luật thể chế và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Câu hỏi
Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong mấy trường hợp ?

Theo khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, việc khám xét chỗ ở chỉ được thực hiện trong trường hợp:

– Có căn cứ để nhận định trong chỗ ở có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, dữ liệu điện tử, tài liệu khác liên quan đến vụ án;

– Việc khám xét chỗ ở cũng được tiến hành khi cần phát hiện người đang bị truy nã, truy tìm và giải cứu nạn nhân.

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự và nhân phẩm của công dân

Công dân có quyền được pl bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự của người khác. … Mọi việc làm xâm hại đến tính mạng sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm danh dự của công dân

Hành vi nào sau đây không xâm phạm tới quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân?

  • A. Nhiều lần trêu chọc người khác làm họ bực mình.
  • B. Nói những điều không đúng sự thật về người khác.
  • C. Nói xấu người khác khi họ không có mặt.
  • D. Chửi bới, lăng mạ người khác khi họ xúc phạm mình.

tag: như thế bình đẳng trước mỗi